Fan Club Blackmore's night
Fan Club
Blackmore's night

Fanclubové info

Vítejte na stránce, která je věnována životu českého fan clubu Blackmore's Night. Jak a jestli vůbec bude fan club žít, záleží nejen na mně, ale i na aktivitě členů.

Fan club a internetové stránky jsem založila proto, že si myslím, že si to Blackmore's Night zaslouží. Mým cílem je sdružit všechny ty krásné lidi, jež jejich muzika okouzlila tak, jako mě. Dále chci zpřístupnit informace o skupině, texty, atd. i těm, kteří neumějí anglicky.

Má fan club vůbec smysl? Nad touto otázkou jsem dlouho přemýšlela a došla jsem k závěru, že rozhodně ano. Myslím, že fan club je, kromě toho, co jsem vyjádřila výše v cílech, i o komunikaci a hledání přátel. I to nám všem chci umožnit. Tak tedy doufám, že se budeme setkávat, seznamovat a spolupracovat.

Chcete-li se stát členem fan clubu, prozatím pište na e-mail uvedený v kontaktu.

* * * * *

Welcome to a page which will be about the life of the Czech Blackmore's Night fan club. How this page will be filled depends not only on my activity, but also on the activity of its members.

I've founded the web site and fan club because I think Blackmore's Night deserve it. I also had a few aims in mind. First I want to bring all the interesting people who are enchanted by their music together to be able to communicate, find friends, and so on. Secondly, I want to make the information about the band, lyrics, etc. accessible also to those who cannot speak English.

Fan Club Blackmore's night